Urbanització dels espais públics del casc antic
    El Papiol, Barcelona | 2001 | 2.078,00m2
El projecte es planteja com una primera fase del procés de reconversió dels carrers que conformen el nucli antic del municipi. Deixa fixades les estratègies a l’hora de continuar la peatonalització de la resta del nucli antic. S’ha escollit un llambordí de granit de gran resistència, que retorna l’origen petri al turó sobre el que s’assenta el nucli antic del Papiol. El format petit d’aquesta peça, així com la seva rugositat, el fa molt adequat per a zones amb pendent ja que augmenta l’adherència i disminueix el risc de relliscades. A les voreres del carrer s’ha utilitzat la mateixa pedra en un format més gran per fer més neta l’entrega amb les façanes.