càmping 'terra alta'
    Bot, Tarragona | 2012 | 60.623m2
La implantació del càmping obeeix a la regla bàsica del conreu local: divisió en feixes o marges dels terrenys en pendent. La secció que se’n deriva, ofereix en el cas d’un càmping una sèrie d’avantatges importants:

-Permet el contacte de cada parcel•la amb les panoràmiques del paisatge de l’entorn.
-Garanteix la privacitat entre unes parcel•les i altres.
-Disminueix el moviment de terres necessari per a la implantació dels vials i parcel•les.
-Controla la presencia de les caravanes en l’entorn gracies a la vegetació dels talussos.