escola per a adults i habitatges
    Viladecans | 2007 | 1.754m2
L’edifici està pensat perquè es puguin desenvolupar totes dues funcions (escola d’adults i centre cultural) d’una manera independent i sense que hi hagi interferències ja que els horaris i dies de funcionament poden ser diferents. Així, la planta baixa i la planta soterrani 1 es destinen principalment a centre cultural i administració, mentre que l’ús de les plantes superiors és totalment escolar.

Exteriorment, i tot i la diferència de programes, l’edifici presenta presenta una continuïtat formal que s'aconsegueix mitjançant la unificació del model de barana-protecció solar d’acer inoxidable, els voladius perimetrals en forma de terrassa-balcó i els materials exteriors d’acabat. S’entén com un únic edifici que alberga diferents funcions.

Totes les plantes de l’edifici estan unides per un espai vertical vidriat que dóna al carrer, on se situen les escales, i que recorre tota l’alçada de l’edifici, relacionant i il·luminant tots els espais interiors.