pla general d'ordenació urbana de Beseit
    Beseit, Terol | 2009
Beseit és un municipi de Terol que està situat a la Comarca del Matarranya i limita al Sud i a l’Est amb la província de Tarragona. És una de les poblacions més atractives de la zona i l’accés natural a la Reserva dels Ports als que dóna nom. Pel seu terme municipal transcorren tres rius importants que junt amb la topografia, les serres, els boscos,... conformen un paisatge muntanyós de gran bellesa i espectacularitat. El casc urbà està situat en el curs del riu Matarranya, sobre un massís de pedra tosca i aquest Conjunt Històric va ser declarat Bien de Interés Cultural pel Govern d’Aragó. Amb aquest Pla General d’Ordenació Urbana s’està preparant el marc per a que puguin succeir les actuacions pròpies d’un municipi amb aquest potencial natural i humà, de manera endreçada, respectuosa amb el medi i que potencií les característiques naturals que posseeix. S’està concretant el model d’evolució urbana i ocupació del territori, ponderant el desenvolupament i la sostenibilitat ambiental i econòmica.