hotel
    Castelldefels | en projecte | 1.920m2
L’edifici està situat entre els municipis de Gavà i Castelldefels, prop de la platja, i immers en una zona de pins amb edificacions aïllades. A la manera de la voluptuosa pineda, l’edifici s’instal•la en el solar i creix en alçada per a protegir alguns espais exteriors en les plantes baixes.

Les habitacions es resolen amb un sistema de banys pre-industrialitzats que en fan més rapida i precisa l’execució. Però els espais comuns (sales, passadissos...) no renuncien a un paisatge interior suggerent com el que promet l’arribada a l’hotel.