tanatori i plaça
    Viladecans | en redacció | 1.700m2
L’edifici pretén resoldre una sèrie de problemes que es donen en aquest solar com el gran desnivell topogràfic existent entre el pla del cementiri i el pla d’accés per la comarcal C-245, per això és de planta baixa i s’inserta a la cota inferior del terreny permetent que la coberta de l’edifici es converteixi en una prolongació natural de l’esplanada superior del cementiri, generant una plaça i incorporant l'ermita de Santa Maria de Sales. Aquesta plaça que cau i es transforma en façana té una alçada similar a la tanca del cementiri per definir una línia d’horitzó homogènia; així mateix aquesta plaça conté tot un seguit de turons verds naturals situats de tal manera que van encaixant visions emfatitzades dels elements preexistents, al mateix temps que oculten la presència dels elements de la infraestructura elèctrica.