escola i casa de cultura
    Beseit, Terol | en construcció | 1.822m2
La mescla d'usos, l'aprofitament de l'estructura construïda inicialment per a casa de cultura (i paralitzada per no complir la normativa), el seu emplaçament situat com a teló de fons de la plaça i la seva visibilitat des de molts punts del terme municipal són condicionants que fan d'aquest un projecte complex i estimulant. Per això la solució volumétrica adoptada recull d'una manera senzilla l'ampliació i l'aprofitament de l'estructura, i combina materials i elements propis de la zona, com són els còdols del riu Matarranya que fan de sòcol de l´edifici, així com la coberta de teula i les finestres de llindars gruixuts.