edifici d'habitatges amb façana ceràmica
    Sant Climent del Llobregat | 2009 | 720,44m2
Edifici d’habitatges situat a Sant Climent de Llobregat, en un barri construït marginalment als anys 70. Les alineacions del solar, fruit del planejament i de conflictes veïnals, determinen la geometria de l’edifici, amb una façana corba orientada al sud i al carrer i una “mitgera” irregular de trams rectes orientada a nord amb vistes a tot el poble que es tracta com una façana més. Tots els habitatges disposen de ventilació creuada, llum de sud i vistes a tot el poble. La façana ceràmica, resol amb una tecnologia molt primària uns requeriments molt alts: la peça en mitja canya ceràmica, esmaltada amb pigments d’alta durabilitat, es col•loca amb morter de làtex, però es deixa sense rejuntar, de tal manera que ventila per l’interior millorant el comportament tèrmic del conjunt.