8 habitatges entre mitgeres
    Sant Climent del Llonbregat | 2000 | 1.858.03m2
El projecte és la construcció de 8 habitatges unifamiliars amb accessos independents. Malgrat tot, sempre s’ha entès el conjunt com un únic edifici, i això s’ha volgut reflectir en la seva imatge. Les façanes s’han tractat de manera unitària dividint-les en dues pells entre les quals s'hi situa un pati d'accés als habitatges. La primera pell, a pla de carrer, és tota de lames de fusta horitzontals, tenint com a únic element opac la porta d'entrada a les cases. Aquesta façana provoca una gran transparència que permet veure la segona pell de la façana, tenint diverses obertures que corresponen a estances dels habitatges. La façana de manté les alineacions dels edificis veïns, seguint el PGM i donant, a través de la composició i dels materials, continuïtat a tot el Casc Antic.